Προϊόντα

MENU

Διαχωριστής σε εταιρεία επεξεργασίας ζάχαρης

Στη βιομηχανία τροφίμων, η χρήση διαχωριστών διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων τροφίμων. Οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί για την απομάκρυνση ξένων σωματιδίων, όπως μέταλλα, πλαστικά και γυαλί, από τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης και διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή για κατανάλωση. Με τους διαχωριστές, μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερα πρότυπα υγιεινής στις διαδικασίες παραγωγής, γεγονός που είναι απαραίτητο για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών και τη διατήρηση της καθαρότητας των προϊόντων διατροφής.

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαχωρισμού στη βιομηχανία τροφίμων δεν προστατεύει μόνο τους καταναλωτές, αλλά βελτιώνει επίσης την ποιότητα των προϊόντων και ελαχιστοποιεί τις απώλειες παραγωγής. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες τροφίμων να πληρούν τις αυστηρές κανονιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Μαγνητικός διαχωριστής στην παραγωγή ζάχαρης

Μπορούμε να κοιτάξουμε πέρα από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή του μηχανολογικού τομέα. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι ο πλακοειδής μαγνητικός διαχωριστής, γνωστός και ως μαγνητικό φανάρι, που εγκαταστάθηκε σε μια εταιρεία παραγωγής ζάχαρης. Στην περίπτωση αυτή, ο συγκεκριμένος διαχωριστής απέδειξε την αξία του στο διαχωρισμό της κρυσταλλικής ζάχαρης από τις ανεπιθύμητες προσμίξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλάσμα ζάχαρης φτάνει σε μέγεθος 0,6 mm.

Αυτός ο τύπος μαγνητικού διαχωριστή στεγάζεται κομψά σε σωλήνα διαμέτρου 200 mm και είναι ικανός να επεξεργαστεί 25 έως 30 τόνους κρυσταλλικής ζάχαρης σε μία ώρα. Ο διαχωρισμός τόσο λεπτών υλικών απαιτούσε τη χρήση μιας ειδικής έκδοσης του διαχωριστή που είναι εξοπλισμένη με τους ισχυρότερους μαγνήτες νεοδυμίου. Χάρη σε αυτόν τον σχεδιασμό, ο διαχωριστής επιτυγχάνει εξαιρετικά υψηλή μαγνητική επαγωγή 7500 G, η οποία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για διαχωρισμό σιδηρομαγνητικών ακαθαρσιών μεγέθους μόλις 0,5 mm.

Για την επίτευξη απόλυτης καθαρότητας, στο τέλος της διαδικασίας καθαρισμού τοποθετείται ακόμη ένας διαχωριστής θαλάμου εξοπλισμένος με μαγνήτες με ακραία μαγνητική επαγωγή 18.700 G, ο οποίος επιτρέπει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό σιδηρομαγνητικών ακαθαρσιών μεγέθους έως και 1 micron.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram