Προϊόντα

MENU

Διαχωριστής σε εταιρεία παραγωγής ρουλεμάν

Στις βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, η διατήρηση της καθαρότητας και της ποιότητας των πρώτων υλών και των προμηθειών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των διαδικασιών παραγωγής και των ποιοτικών αποτελεσμάτων. Οι μαγνητικοί διαχωριστές αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό μέρος αυτών των λειτουργιών. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε έναν μαγνητικό διαχωριστή που χρησιμοποιείται σε μια εταιρεία κατασκευής ρουλεμάν.

Μαγνητικός διαχωριστής σε εταιρεία κατασκευής ρουλεμάν

Μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ρουλεμάν τροχών αντιμετώπισε μια πρόκληση που είναι γνωστή σε πολλές βιομηχανικές εταιρείες - πώς να διατηρήσει το γαλάκτωμα εργασίας σε βέλτιστη κατάσταση και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Το γαλάκτωμα κατεργασίας αποτελεί βασικό μέσο στη διαδικασία κατασκευής ρουλεμάν τροχών. Ωστόσο, το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το γαλάκτωμα ήταν επιρρεπές στη μόλυνση από μεταλλικά σωματίδια. Αυτά τα μεταλλικά σωματίδια προέρχονταν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, των εργαλείων και ακόμη και των ίδιων των μηχανών. Μόλις αυτά τα μεταλλικά σωματίδια εισέρχονταν στο γαλάκτωμα, προκαλούσαν προβλήματα.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η εταιρεία αποφάσισε να αναπτύξει έναν αυτόματο διαχωριστή μαγνητικής ροής. Ο μαγνητικός διαχωριστής ροής τοποθετήθηκε στη δίοδο του γαλακτώματος και προσέλκυε τα μεταλλικά σωματίδια καθώς περνούσαν. Με την απομάκρυνση των μεταλλικών ακαθαρσιών από το γαλάκτωμα, το γαλάκτωμα διατηρήθηκε σε βέλτιστη κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό παρατάθηκε σημαντικά η διάρκεια ζωής του. Με ένα καθαρό γαλάκτωμα, η εταιρεία μπόρεσε να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα των αλλαγών γαλακτώματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για την αγορά νέων μέσων και μείωση των αποβλήτων. Η παράταση της διάρκειας ζωής του γαλακτώματος κατά 32% είχε ανεπανάληπτο αντίκτυπο στο κόστος και την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Η εταιρεία όχι μόνο εξοικονόμησε χρήματα από το κόστος του γαλακτώματος και των εργαλείων, αλλά βελτίωσε επίσης την ποιότητα των προϊόντων της και μείωσε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω της μείωσης των αποβλήτων.

Ποιος είναι ο πρωταρχικός σκοπός ενός μαγνητικού διαχωριστή;

  • Προστασία εξοπλισμού: Οι μαγνητικοί διαχωριστές συμβάλλουν στην προστασία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού από ζημιές που προκαλούνται από μεταλλικούς ρύπους. Τα μεταλλικά σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν φθορά και να χαράξουν τις επιφάνειες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές επισκευές και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων: Σε βιομηχανίες όπου η καθαρότητα των προϊόντων είναι κρίσιμη, όπως τα τρόφιμα ή τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μαγνητικοί διαχωριστές βοηθούν στην απομάκρυνση των μεταλλικών ακαθαρσιών, εξασφαλίζοντας ένα υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram