Προϊόντα

ΜΕΝΟΥ

Μαγνητικοί διαχωριστές

Μαγνητική σκούπα με μαγνήτες φερρίτη

Ο μαγνητικός διαχωριστής χρησιμοποιείται για τη συλλογή μεταλλικών μαγνητικών προσμείξεων στη ροή των υγρών ουσιών.Είναι εξοπλισμένος με πολύ ισχυρούς μόνιμους μαγνήτες, και δεν υπάρχει κίνδυνος εκτόπισης των μαγνητικών προσμείξεων από τη ροή των υγρών. Κατά τον καθαρισμό, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το μαγνητικό πυρήνα από τις ανοξείδωτες μη μαγνητικές κασετίνες και δεν προκαλείτε έτσι η ρύπανση και η φθορά τους..

Μαγνητική σκούπα με μαγνήτες νεοδυμίου

Ο μαγνητικός διαχωριστής χρησιμοποιείται για τη συλλογή μεταλλικών μαγνητικών προσμείξεων στη ροή των υγρών ουσιών.Είναι εξοπλισμένος με πολύ ισχυρούς μόνιμους μαγνήτες, και δεν υπάρχει κίνδυνος εκτόπισης των μαγνητικών προσμείξεων από τη ροή των υγρών. Η διαδικασία καθαρισμού είναι πλήρως αυτοματοποιημένη καταργώντας έτσι την ανάγκη ανθρώπινου χειριστή. Η καλύτερη δυνατή ποιότητα διαχωρισμού!

Μαγνητικοί διαχωριστές ξηρών μειγμάτων με χειροκίνητο καθαρισμό

Ο μαγνητικός διαχωριστής χρησιμοποιείται για να συλλάβει μεταλλικές μαγνητικές προσμείξεις από χύδην υλικά με καλές ιδιότητες ροής. Είναι εξοπλισμένος με πολύ ισχυρούς μόνιμους μαγνήτες με βάση σπάνιων γαιών, οι οποίες επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερη μαγνητική επαγωγή (μαγνητική δύναμη) από τους μαγνήτες φερρίτη. Τα βασικά συστατικά του μαγνητικού διαχωριστή είναι οι μαγνητικές συρόμενες γρίλιες. Επιτυγχάνουμε μαγνητική επαγωγή έως 14.000 G!

Διαχωριστές ξηρών μειγμάτων με αυτόματο καθαρισμό

Ο μαγνητικός διαχωριστής χρησιμοποιείται για τη σύλληψη μεταλλικών μαγνητικών προσμείξεων από χύδην υλικά με καλές ιδιότητες ροής. Η διαδικασία καθαρισμού είναι πλήρως αυτοματοποιημένη καταργώντας έτσι την ανάγκη ανθρώπινου χειριστή. Η καλύτερη δυνατή ποιότητα διαχωρισμού!

Κυλινδρικοί μαγνητικοί διαχωριστές

Ο κυλινδρικός διαχωριστής προσδιορίζεται για το διαχωρισμό των προσμείξεων από ελάχιστα διαπερατά μείγματα με κατώτερες χύδην ιδιότητες και μεγαλύτερης κοκκοποίησης του υλικού. Το συνθετικό με τους μαγνητικούς σωλήνες είναι τοποθετημένο στον αξονίσκο που κινείται με ηλεκτροκινητήρα. Κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού, οι μαγνητικοί σωλήνες περιστρέφονται ομαλά. Είναι δυνατόν να τροποποιηθείη ταχύτητα περιστροφής ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του διαχωρισμένου υλικού.

Μαγνητικοί διαχωριστές πλακών

Ο μαγνητικός διαχωριστής χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό προσμείξεων από ελάχιστα διαπερατά μείγματα με μειωμένη ικανότητα ροής και με υλικό που έχει μεγαλύτερο μέγεθος κόκκου, το οποίο ήδη από την μαγνητική γρίλια, δεν έπεσε ομαλά. Συνήθως είναι εξοπλισμένοι με μαγνήτες από φερρίτη. Πλεονέκτημα είναι το ρυθμιζόμενο πρόστεγο παραμερισμού, το οποίο ομοιόμορφα κατευθύνει τη ροή των υλικών απευθείας στις μαγνητικές πλάκες. Επίσης και σε αυτόματη έκδοση!

Μαγνητική ράβδος δοκιμής

Η μαγνητική ράβδος δοκιμής χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το υλικό περιέχει μεταλλικές-μαγνητικές προσμείξεις. Είναι εξοπλισμένη με ισχυρότατους μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB. Για να αφαιρέσετε τις προσμείξεις τραβήξτε την πλαστική λαβή και οι μαγνητικές προσμείξεις θα πέσουν.

Μαγνητικές πλάκες άνω του μεταφορέα ιμάντας

Οι μαγνητικές πλάκες άνω του μεταφορέα χρησιμεύουν για το διαχωρισμό μικρών ποσοτήτων μαγνητικών προσμείξεων με ελαφρώς διαπερατά μείγματα που μεταφέρονται στον μεταφορέα ιμάντα. Για τη διατήρηση της πλήρους λειτουργικότητας απαιτείται ο καθημερινός καθαρισμός της πλάκας.

Μαγνητικός διαχωριστής μετάλλων πάνω σε μεταφορική ταινία

Ο μαγνητικός διαχωριστής μετάλλων χρησιμοποιείται κυρίως για το διαχωρισμό μεγαλύτερων μεταλλικών προσμείξεων με ελαφρώς διαπερατά μείγματα που μεταφέρονται στον μεταφορέα ιμάντα. Παράγουμε διαχωριστές με χειροκίνητο ή αυτόματο καθαρισμό.

Μαγνητικά τύμπανα

Το μαγνητικό τύμπανο έχει σχεδιαστεί για το διαχωρισμό μεταλλικών μαγνητικών προσμείξεων από χύδην μείγματα (έγχρωμα μέταλλα, πλαστικά κοκκία, μείγματα αποβλήτων, άνθρακας). Το πλεονέκτημα του μαγνητικού τυμπάνου είναι το γεγονός ότι δεν αποτελεί μέρος του μεταφορικού ιμάντα, οπότε η χρήση του είναι καθολική.

Μαγνητικά τύμπανα ανεβάσματος

Το μαγνητικό τύμπανο ανεβάσματος προορίζεται για το διαχωρισμό των μεταλλικών, μαγνητικών προσμείξεων από χύδην κολλώδεις μείγματα που μεταφέρονται στον μεταφορέα. Πλεονέκτημα του μαγνητικού τύμπανου ανεβάσματος είναι διπλάσιος αερισμός του διαχωρισμένου υλικού.

Μαγνητικός κύλινδρος

Ο μαγνητικός κύλινδρος έχει σχεδιαστεί για το διαχωρισμό μεταλλικών, μαγνητικών τμημάτων από χύδην μείγματα. Ο μαγνητικός κύλινδρος αντικαθιστά το υπάρχον τερματικό κύλινδρο του μεταφορέα. Επίσης είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί και εκεί που είναι απαραίτητο να υπάρξει προστασία των συσκευών που ακολουθούν από τα μεταλλικά σωματίδια.

Μαγνητικές ράβδοι

Οι μαγνητικές ράβδοι είναι εξοπλισμένες με πολύ ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB. Χάρη στο πολύ λεπτό τοίχωμα κάλυψης του σωλήνα η προκύπτουσα μαγνητική δύναμη στην επιφάνεια του μαγνητικού σωλήνα είναι 6 300 και 8 900 G! Χρησιμοποιώντας αυτές τις μαγνητικές ράβδους μπορείτε μόνοι σας να συναρμολογήσετε μαγνητικό διαχωριστή..

Μαγνήτης στη χοάνη μηχανής χύτευσης με έγχυση

Ο μαγνήτης στη χοάνη μηχανής χύτευσης με έγχυση βρίσκει εφαρμογή κυρίως στη βιομηχανία πλαστικών, ειδικά αν χρησιμοποιούνται υλικά σε μορφή κόκκων ή θρυμματισμένα υλικά. Ο μαγνήτης είναι σε θέση να παγιδεύσει ακόμη και πολύ λεπτά σωματίδια μετάλλου. Εύκολος καθαρισμός!

Μαγνητικοί διαχωριστές για μη μαγνητικά μέταλλα

Αυτός ο διαχωριστής είναι μια νέα γενιά μαγνητικών διαχωριστών. Επιτρέπει επίσης το διαχωρισμό των μη μαγνητικών μετάλλων από τα μαγνητικά μέταλλα και τα υπόλοιπα μη μεταλλικά σωματίδια.

Γραμμές διαλογής

Ασχολούμαστε με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παραγωγή των γραμμών διαλογής. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη παράγουμε εξατομικευμένες γραμμές διαλογής, έτσι ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram