Προϊόντα

ΜΕΝΟΥ

Μαγνητική σκούπα

Go to the e-shop

Μαγνητική σκούπα με μαγνήτες φερρίτη

Οι μαγνητικές σκούπες εξασφαλίζουν τη συλλογή των μεταλλικών προσμίξεων στα πατώματα (των ρινισμάτων, καρφιών, λειαντικής σκόνης) στα εργαστήρια, στις αίθουσες εργοστασίων ή στους χώρους στάθμευσης. Χάρη του ρυθμιζόμενου ύψους της κίνησης η μαγνητική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μη λιθόστρωτη επιφάνεια. Το μοντέλο με τροχούς τοποθετημένους στο πίσω μέρος είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό άμεσα δίπλα στο μηχάνημα ή στον τοίχο.

Μαγνητική σκούπα με μαγνήτες νεοδυμίου

Οι μαγνητικές σκούπες εξασφαλίζουν τη συλλογή των μεταλλικών προσμίξεων στα πατώματα (των ρινισμάτων, καρφιών, λειαντικής σκόνης) στα εργαστήρια, στις αίθουσες εργοστασίων ή στους χώρους στάθμευσης. Χάρη του ρυθμιζόμενου ύψους της κίνησης η μαγνητική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μη λιθόστρωτη επιφάνεια. Το μοντέλο με μαγνήτες νεοδυμίου χαρακτηρίζεται με υψηλή αποτελεσματικότητα κατά τον καθαρισμό.

Μαγνητική σκούπα πλάτους 1000 mm

Οι μαγνητικές σκούπες πλάτους 1000 mm βρίσκουν κυρίως εφαρμογή κατά τον καθαρισμό των μεγάλων επιφανειών. Με τη χρήση της σκούπας αυτής θα εξοικονομήσετε χρόνο στον καθαρισμό κα θα περιορίσετε το στροβιλισμό της σκόνης κατά το σκούπισμα. Η σκούπα είναι εξοπλισμένη με βοηθητικό στήριγμα, που διευκολύνει το χειρισμό κατά τον καθαρισμό.

Μαγνητική σκούπα για περονοφόρα οχήματα

Τη μαγνητική σκούπα για περονοφόρα οχήματα θα την τοποθετήσετε εύκολα στους ολισθητήρες του περονοφόρου οχήματος. Προορίζεται κυρίως για τη συλλογή των μεταλλικών προσμίξεων σε μεγάλες επιφάνειες. Με τη σκούπα ο χειρισμός είναι εύκολος και ο καθαρισμός είναι απλός.

Μαγνητική σκούπα για οχήματα καθαρισμού

Η μαγνητική σκούπα για οχήματα καθαρισμού τοποθετείται με απλό τρόπο στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος του οχήματος καθαρισμού. Προορίζεται κυρίως για τη συλλογή μεταλλικών προσμείξεων μεγάλων επιφανειών. Ο χειρισμός της σκούπας είναι εύκολος καθώς και ο καθαρισμός.

Μαγνητικές σκούπες για μεγάλες επιφάνειες και για επιφάνειες αεροδρομίων

Η μαγνητική σκούπα προορίζεται για τη συλλογή μεταλλικών προσμείξεων (ρινισμάτων, καρφιών, τριχών από μεταλλικές βούρτσες) από τις επιφάνειες αεροδρομίων. Τη σκούπα μπορείτε εύκολα να την τοποθετήσετε σε όχημα εξοπλισμένο με συσκευή ανάρτησης. Με τη χρήση της μαγνητικής σκούπας θα μειώσετε σημαντικά την εμφάνιση των ανεπιθύμητων μεταλλικών αντικειμένων στο διάδρομο του αεροδρομίου.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram