Μόνιμοι μαγνήτες ανύψωσηςΟ μαγνήτης ανύψωσης χρησιμεύει στον χειρισμό με επίπεδο και κυκλικό υλικό π.χ. στα εργαστήρια, στις αποθήκες μεταλλουργικού υλικού, κατά το χειρισμό με ψαλίδια, στις πρέσες, με μηχανές κοψίματος με φλόγα και μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλων, κατά τις αλλαγές των μήτρων των πιεστήριων εγχύσεως.

Χρησιμοποιώντας πολύ ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB επιτυγχάνουμε ισχυρές αποδόσεις με μαγνήτες ανύψωσης μικρών διαστάσεων.

Πλεονεκτήματα του μαγνήτη ανύψωσης

  • Μόνιμοι μαγνήτες ανύψωσηςτο μαγνήτη απλά τον «ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε» με το μοχλό στο πλαϊνό μέρος.
  • η μαγνητική δύναμη δεν περιορίζεται χρονικά
  • μέγιστο φορτίο του μαγνήτη 100 - 2000 kg
  • απεξάρτηση στην ηλεκτρική ενέργεια
  • ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Πουλάμε μόνο πιστοποιημένους μαγνήτες

Πιστοποιητικό από το Strojírenského zkušebního ústavu (Μηχανολογικό ινστιτούτο δοκιμών) στο ΜπρνοΟι δικοί μας μαγνήτες ανύψωσης δοκιμάζονται από το Strojírenský zkušební ústav v Brně (Μηχανολογικό ινστιτούτο δοκιμών στο Μπρνο). Πριν την πώληση δοκιμάζουμε κάθε μαγνήτη ξεχωριστά και τον προμηθεύουμε με πιστοποιητικό αναφέροντας το ωφέλιμο φορτίο.  Κάθε μαγνήτης ανύψωσης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2006/42/ΕΚ.

Εξασφαλίζουμε λειτουργικές ημερομηνίες παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης όλων των τύπων των μαγνητών ανύψωσηςείναι εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της οριστικής παραγγελίας, κατόπιν παραγγελία παρέχουμε επίσης ανυψωτική ικανότητα 5.000 kg.

On-line πώληση των μαγνητών

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα επιλέξετε από την προσφορά των μαγνητών

ΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Αρχεία για λήψη

Δοκιμή των μαγνητών ανύψωσης

Δοκιμή των μαγνητών ανύψωσης Εκτελούμε δοκιμές ελέγχου όλων των τύπων και εμπορικών σημάτων των μόνιμων μαγνητών ανύψωσης. Ηδοκιμήελέγχουτουμαγνήτηανύψωσηςαποτελείταιόχιμόνοναπότονέλεγχοτηςαντοχής όλων των στοιχείων και της φθοράς τους (ιδιαίτερη έμφαση θέτουμε στον έλεγχο της κάτω επιφάνειας επαφής). Το πιο σημαντικό μέρος της δοκιμής έγκειται στο μέτρημα της δύναμης αποσπάσματος του μαγνήτη στον εξοπλισμό δοκιμών (ισχύς, στην οποία συμβαίνει το απόσπασμα του μαγνήτη από το μεταφερόμενο φορτίο).

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας εργασίας απαιτείται, ώστε η ικανότητα ανύψωσης του μαγνήτη ανύψωσης να είναι τριπλάσια (δηλ. ο μαγνήτης με ικανότητα ανύψωσης 300 kg θα πρέπει να πληροί στη δοκιμή για 900 kg). Φυσικά, μετά τη δοκιμή  θα εκδώσουμε πρωτόκολλο δοκιμής.

Συνιστούμε σε όλους τους τύπους και εμπορικά σήματα των μόνιμων μαγνητών ανύψωσης να εκτελούνται δοκιμές ελέγχου 1x ετησίως.

Οι τακτικοί έλεγχοι και δοκιμές των συσκευών ανύψωσης (μεταξύ των οποίων ανήκει και ο μόνιμος μαγνήτης ανύψωσης) όμως είναι σημαντικοί για την πρόληψη των ατυχημάτων κατά την εργασία. Είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε ενδεχόμενες επισκευές των μαγνητών ανύψωσης.

Θέλετε να δοκιμάσετε τους μαγνήτες

Επικοινωνήστε μαζί μας. Ικανοποιούμε την επιθυμία του κάθε πελάτη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ