Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού με χειροκίνητο καθαρισμό (MSP)

Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού με χειροκίνητο καθαρισμόΟι διαχωριστές προορίζονται για τον διαχωρισμό από τα ελαφρά διαπερατά μείγματα με χειρότερες χύδην ιδιότητες και μεγαλύτερων κόκκων του υλικού, το οποίο δια των προαναφερόμενων μαγνητικών γριλιών, δε θα περνούσε ομαλά. Συνήθως είναι εξοπλισμένοι με μαγνήτες φερρίτη,  κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να παρέχουμε και σε εφαρμογή με μαγνήτες νεοδυμίου (NdFeB). Τις μαγνητικές πλάκες διαχωρισμού τις κατασκευάζουμε με διάμετρο της εισαγωγικής οπής 100, 150, 200 και 250 mm.

Κατασκευή της πλάκας διαχωρισμού των χύδην μειγμάτων

Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού – πρόστεγο παραμερίσματοςΠλεονέκτημα είναι το πρόστεγο παραμερίσματος, με το οποίο μπορεί να κατευθυνθεί η ροή του υλικού ομοιόμορφα στις μαγνητικές πλάκες κα έτσι να επιτευχθεί ο πιο αποτελεσματικός μαγνητικός διαχωρισμός και σε περίπτωση εγκατάστασης υπό γωνία.

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού με χειροκίνητο καθαρισμό (MSP UP)

Συνεχώς αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Εκ νέου κατασκευάζουμε πλάκα διαχωρισμού που χάρη του μοναδικού συστήματος απομαγνητισμού ευκολότερα και ταχύτερα θα τον καθαρίσετε από τις πιασμένες μαγνητικές ακαθαρσίες, που οδηγεί σε εξοικονόμηση του χρόνου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας.

Ο διαχωριστής αυτός είναι λειτουργικά και υψηλά σύμφωνος με τον αναφερόμενο διαχωριστή, έτσι ώστε μπορεί να αντικατασταθεί με νέο μοντέλο χωρίς τροποποίηση. Διαθέτει επίσης πρόστεγο  παραμερίσματος και είναι εξοπλισμένος με φερρίτη μαγνήτες.

Κινούμενη σχεδίαση λειτουργίας της πλάκας διαχωρισμού

Κινούμενη σχεδίαση λειτουργίας της πλάκας διαχωρισμού

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

 

Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού με χειροκίνητο καθαρισμό (MSP UP2)

Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού με αυτόματο καθαρισμό (MSP FAC)

Κατασκευή της πλάκας διαχωρισμού των χύδην μειγμάτων

Κατασκευή της πλάκας διαχωρισμού των χύδην μειγμάτων Ο μαγνητικός διαχωριστής  ελέγχεται μέσω πνευματικών στοιχείων FESTO. Ο διαχωριστής είναι κατάλληλος για το διαχωρισμό των μεταλλικών προσμίξεων από υλικά με κατώτερες χύδην ιδιότητες και μεγαλύτερης κοκκοποίησης. Το διαχωρισμένο υλικό χύνεται από το κεντρικό τμήμα. Το ρυθμιζόμενο πρόστεγο παραμερίσματος ομοιόμορφα κατευθύνει τη ροή του υλικού απ' ευθείας στις μαγνητικές πλάκες, έτσι επιτυγχάνεται ο πιο αποτελεσματικός μαγνητικός διαχωρισμός.

Κατασκευή της πλάκας διαχωρισμού των χύδην μειγμάτων Τις μαγνητικές πλάκες διαχωρισμού τις κατασκευάζουμε επίσης σε εφαρμογή με αυτόματο καθαρισμό. Ο διαχωριστής είναι λειτουργικά σύμφωνος με τον χειροκίνητα διαχωριστή καθαρισμού, επίσης και ο ύψος κατασκευής δεν αλλάζει (είναι επομένως εύκολο να αντικατασταθεί ο χειροκίνητα διαχωριστής πλάκας καθαριότητας με αυτόματα καθαρισμού).

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

Καθαρισμός του διαχωριστή πλάκας

Μαγνητική πλάκα διαχωρισμού με αυτόματο καθαρισμόκατά τη διαδικασία του αυτόματου καθαρισμού οι πλάκες κινούνται στα πλευρικά τμήματα του διαχωριστή, όπου συμβαίνει ο απομαγνητισμός τους και οι πιασμένες ακαθαρσίες θα πέσουν αυτόματα στις πλευρικές χοάνες.

Οι μαγνητικές πλάκες είναι συνήθως εξοπλισμένες με μαγνήτες φερρίτη. Κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να παρέχουμε σε εφαρμογή με μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB.

Μειονέκτημα της συσκευής είναι η ανάγκη διακοπής της ροής του υλικού κατά τον αυτόματο καθαρισμό.

Κινούμενη σχεδίαση της αυτόματης διαδικασίας καθαρισμού

Αυτόματος καθαρισμός του διαχωριστή πλάκας