Μαγνητικό τύμπανο (MB)

Μαγνητικό τύμπανοΤο μαγνητικό τύμπανο προορίζεται για το διαχωρισμό των μεταλλικών, μαγνητικών τμημάτων των χύδην μειγμάτων (έγχρωμα μέταλλα, πλαστικά κοκκία, κλπ.). Συνήθως είναι ένθετο υπό τη χοάνη της μηχανής ή πίσω από τον ιμάντα μεταφοράς, από τα οποία πέφτει το μη διαχωρισμένο υλικό στο μαγνητικό τύμπανο, που διενεργεί τον ίδιο το διαχωρισμό –χωρισμό.

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

Κατασκευή του μαγνητικού τυμπάνου

Πλεονέκτημα του είναι ότι δεν αποτελεί μέρος του μεταφορικού ιμάντα, έτσι ώστε η χρήση του είναι γενικότερη. Το μαγνητικό τύμπανο αποτελείται από εξωτερική, ανοξείδωτη περιστρεφόμενη επένδυση με φορείς και από μαγνητικό πυρήνα εξοπλισμένο με μαγνήτες φερρίτη ή  επίσης με πολύ ισχυρούςμαγνήτες νεοδυμίου NdFeB. Οι μαγνήτες αυτοί σχηματίζουν στην επιφάνεια του τυμπάνου το απαιτούμενο μαγνητικό πεδίο, χάρη του οποίου τα μεταλλικά σωματίδια συλλαμβάνονται και μεταφέρονται πέρα από τον άξονα του τυμπάνου. Εδώ συμβαίνει ο απομαγνητισμός και τα μέταλλα αυτόβουλα πέφτουν.

Μαγνητικό τύμπανο στην πράξη

Κινούμενη σχεδίαση του μαγνητικού τύμπανου

Κανονισμός χρησιμοποίησης του μαγνητικού τύμπανου

Δυνατότητες χρήσης του μαγνητικού τύμπανου

Μαγνητικά τύμπανα Το μαγνητικό τύμπανο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τις διαστάσεις στις ανάγκες σας. Με τη χρήση του μαγνητικού τυμπάνου θα αυξήσει σημαντικά η ποιότητα του επεξεργαζόμενου υλικού. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση εκεί, που είναι απαραίτητη η προστασία της επομένης εγκατάστασης από την καταστροφή των μεταλλικών σωματιδίων.

Μαγνητικό τύμπανο σε κατασκευή ντουλαπιού (MBZ)

Magnetický buben ve skříňové konstrukciΛόγω της σημαντικά απλούστερης εγκατάστασης, παρέχουμε επίσης μαγνητικό τύμπανο συμπεριλαμβανομένου την κατασκευή ντουλαπιού. Η διαδικασία του διαχωρισμού είναι ακριβώς ταυτόσημη όπως του μαγνητικού τυμπάνου. Στην εφαρμογή αυτή το μαγνητικό τύμπανο είναι εγκαταστημένο στην κατασκευή ντουλαπιού και έτσι εκλείπει η φροντίδα με τη στερέωση του μαγνητικού τυμπάνου.

Πλεονεκτήματα της κατασκευής ντουλαπιού

Μαγνητικό τύμπανο σε κατασκευή ντουλαπιού Το υλικό για το διαχωρισμό χύνεται στην κατασκευή ντουλαπιού από το πάνω άκρο της. Η κατασκευή ντουλαπιού είναι τερματισμένη με δυο οπές, από τις οποίες πέφτουν  ιδιαίτερα τα μέταλλα και ιδιαίτερα το διαχωρισμένο υλικό. Το διάμετρο, το μήκος και τις διαστάσεις της κατασκευής ντουλαπιού τα προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις σας.

Μαγνητικό τύμπανο σε κατασκευή ντουλαπιού Το μαγνητικό τύμπανο στην κατασκευή ντουλαπιού την παρέχουμε συμπεριλαμβανομένου τον κινητήρα και το μεταδότη και μπορεί να εξοπλιστεί είτε με φερρίτη μαγνήτες ή με πιο πολύ ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB.

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

 

Μαγνητικό τύμπανο σε κατασκευή ντουλαπιού δύο ορόφων (MBZD)

Μαγνητικό τύμπανο σε κατασκευή ντουλαπιού δύο ορόφωνΑτό το τύμπανο δύο ορόφων βρίσκει εφαρμογή σε εργασίες όπου είναι αναγκαία η υψηλότερη ποιότητα διαχωρισμού, χάρη στη προσθήκη και άλλου μαγνητικού τυμπάνου. Άλλη μία εφαρμογή είναι η ελαχιστοποίηση των μεταλλικών εγκλωβισμένων προσμείξεων από το διαχωριζόμενο υλικό – όπου είναι ανάγκη να επιτευχθεί η υψηλότερη καθαρότητα των διαχωριζόμενων.

Κατασκευή του μαγνητικού τυμπάνου

Στο μαγνητικό τύμπανο του συγκεκριμένου διαχωριστή μπορούμε να τοποθετήσουμε μαγνήτες φερρρίτη και πολύ ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου NdFeBΕπίσης είναι δυνατός και ο συνδυασμός τους, όπου το ένα μαγνητικό τύμπανο είναι εξοπλισμένο με μαγνήτες φερρίτη και ο δεύτερος με μαγνήτες νεοδυμίου. Την επιλογή του κατάλληλου τύπου μαγνήτη και της σωστής σειράς των τυμπάνων σε περίπτωση συνδυασμού των δύο τύπων μαγνητών, σας προτείνουμε να τις συμβουλευτείτε μαζί μας. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας με το ερώτημά σας. Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε.

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

Πλεονεκτήματα του μαγνητικού τυμπάνου

 

  1. συνδυασμός τυμπάνων με διαφορετικούς μαγνήτες
  2. υψηλή ποιότητα διαχωρισμού
  3. ρύθμιση στροφών του κάθε τυμπάνου ξεχωριστά
  4. προσαρμογή στις απαιτήσεις σας

Χρήσης μαγνητικού τυμπάνου

  • τέλειος διαχωρισμός
  • ελαχιστοποίηση των μεταλλικών εγκλωβισμένων προσμείξεων από το διαχωριζόμενο υλικό

Προσαρμογή στις ανάγκες σας

Χρήση του διώροφου μαγνητικού τυμπάνουΗ ρύθμιση των στροφών του κάθε τυμπάνου γίνεται ξεχωριστά. Κατόπιν αιτήματος μπορούμε να εξοπλίσουμε το τύμπανο με φωτεινή και ηχητική σηματοδότηση.

Ως κατασκευαστές των συσκευών αυτών μπορούμε να παρασκευάσουμε σύμφωνα  ακριβώς με τις δικές σας απαιτήσεις – θα προσαρμόσουμε τις διαστάσεις του διαχωριστή με την τεχνολογία σας, θα σας προτείνουμε την κατάλληλη διάμετρο και το κατάλληλο μήκος του τυμπάνου και θα σας βοηθήσουμε επίσης με την επιλογή του καταλληλότερου μαγνήτη.

Μαγνητικά τύμπανα ανεβάσματος

Μαγνητικό τύμπανο ανεβάσματος διώροφο (MBVD) Το μαγνητικό τύμπανο αποτελείται από στατικό μαγνητικό πυρήνα και περιστρεφόμενη επένδυση με φορείς, στους οποίους  συλλαμβάνονται οι μεταλλικές προσμείξεις. Το κάτω τύμπανο συλλαμβάνει τις μεταλλικές προσμείξεις από τον ιμάντα μεταφοράς, το μη-μαγνητικό υλικό ακολούθως μεταφέρεται στον μεταφορέα. Το άνω τύμπανο αναλαμβάνει τις μεταλλικές προσμείξεις από το κάτω τύμπανο και χύνονται σε ξεχωριστή […]