Ασχολούμαστε με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την οικοδόμηση των διαχωριστικών γραμμών. Κατόπιν παραγγελία σας θα σχεδιάσουμε διαχωριστική γραμμή, ώστε να εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις σας.

Εξαρτάται πάντα από την συγκεκριμένη εφαρμογή, την κατηγορία και την ποσότητα του υλικού που πρόκειται να διαχωριστεί και από πολλούς άλλους παράγοντες.

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

Τα επιμέρους τμήματα της γραμμής διαχωρισμού μπορούν να αποτελούν:

Κατευθυνόμαστε κυρίως στην κατασκευή των διαχωριστικών γραμμών για το διαχωρισμό των μαγνητικών και μη μαγνητικών μετάλλων από τα υπόλοιπα υλικά (μη μέταλλα).

Ενδεικτικό μοντέλο της διαχωριστικής γραμμής

Γραμμές διαλογής (διαχωρισμού)

Υπόμνημα:

  1. μεταφορέας
  2. ανιχνευτής μετάλλων
  3. θραυστήρας
  4. μεταφορέας
  5. μαγνήτης πάνω από τον μεταφορέα – αυτό καθαρισμού
  6. μαγνητικός κύλινδρος
  7. μαγνητικός διαχωριστής των μη μαγνητικών μετάλλων
  8. μεταφορέας
  9. θραυστήρας