Μαγνητικοί μεταφορείς λαμαρινών Κατά τη χρήση αυτού του μεταφορέα λαμαρινών, απλοποιείτε η μεταφορά των φύλλων λαμαρινών. Ο μαγνητικός μεταφορέας λαμαρινών είναι προσαρμοσμένος για τη μεταφορά των λαμαρινών σε κάθετη θέση.  Το μεταφορέα θα τοποθετήσετε μόνο στη λαμαρίνα. Το μαγνητικό κύκλωμα είναι τη στιγμή αυτή ενεργό και η λαμαρίνα μπορεί να συλληφθεί και να μεταφερθεί.

Μαγνητικοί μεταφορείς λαμαρινών Τον απομαγνητισμό τον εκτελείτε τραβώντας τη λαβή ελέγχου προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι ο μεταφορέας λαμαρινών θα απελευθερωθεί. Η χρήση αυτού του μεταφορέα οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ασφάλειας εργασίας.

Ιδιότητες του μεταφορέα Λαμαρινών

Μέγεθος Ανύψωση (kg) Μεταφορά (kg) Βάρος (kg)
140 x 116 mm 170 kg 100 kg 1,7 kg

On-line πώληση εξοπλισμούς χειρισμού

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία

ΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΤΗ

Άλλοι εξοπλισμοί χειρισμού, που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε

Μαγνητικοί γνώμονες

Ο μαγνητικός γνώμονας  εξοικονομεί πολύ χρόνο κατά τη συγκόλληση των διαφόρων προφίλ. Μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε κατά τη συγκόλληση υλικού ορθής γωνίας, 45° ή στο επίπεδο. Ο δικός μας γνώμονας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη συγκόλληση με επικαλυμμένο ηλεκτρόδιο, στην προστατευτική ατμόσφαιρα ή με φλόγα. Δυνατότητες χρήσης του μαγνητικού γνώμονα Πλεονέκτημα είναι ο απλός χειρισμός.  Μπορούν […]

Χειροκίνητο χειριστήριο λαμαρινών

Χρησιμεύει για την απλοποίηση της εργασίας με τις λαμαρίνες. Με τη χρήση του χειριστηρίου αυτού μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε τη λαμαρίνα, να την περιστρέφετεκαι να τη χειρίζεστε διαφορετικά. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα απομαγνητισμού. Τραβώντας το μοχλό απομαγνητισμού προς το σώμα του χειριστηρίου λαμαρινών θα δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο διάκενο αέρα μεταξύ του χειριστηρίου και της λαμαρίνας. […]

Μαγνητικός χειριστικός ράβδος

Μαγνητική χειριστική ράβδος MMT 20 x 6 Η ράβδος αυτή χρησιμεύει στον χειρισμό με τις λαμαρίνες. Διευκολύνει και επιταχύνει την καθιέρωση των λαμαρινών στις πρέσες και το τράβηγμά τους. Μειώνεται έτσι ο κίνδυνος τραυματισμού του χεριού από τη λαμαρίνα. Επίσης εξαλείφει την τοποθέτηση των χεριών κάτω από την κεφαλή της πρέσας. Η ράβδος αυτή είναι εξοπλισμένη με […]

Μαγνήτες χεριού

Ο μαγνήτης χεριού σημαντικά διευκολύνει το χειρισμό με τις λαμαρίνες. Έχει ευρεία εφαρμογή ιδίως στα πιεστικά εργοστάσια. Ο μαγνήτης χεριού μέσω ιμάντων στερεώνεται στην παλάμη. Η μαγνητική δύναμη είναι ακριβώς ισορροπημένη (η συνδεμένη λαμαρίνα κατά τον χειρισμό καλά κρατεί, ταυτόχρονα όμως μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί με την κίνηση των δαχτύλων). Χρησιμοποιώντας τον μαγνήτη χεριού σημαντικά μειώνεται ο […]

Μαγνητικοί διαχωριστές λαμαρινών

Σε όλες τις εργασίες με μαγνητικά αγώγιμη λαμαρίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διαχωριστής λαμαρινών. Αυτός χρησιμεύει, ώστε οι λαμαρίνες να ξεκολλούν απρόσκοπτα η μια από την άλλη και έτσι να επιτρέπει στο προσωπικό την εύκολη αφαίρεση κατά την τοποθέτηση στα πιεστήρια, στα ψαλίδια ή κατά άλλην επεξεργασία. Ως βάση αυτών των μαγνητών είναι οι φερρίτη μαγνήτες, που δημιουργούν επαρκή δύναμη για τον διαχωρισμό και για το λάδωμα […]

Μαγνήτες σε ράβδος για εργαστήρια γαλβανισμού

Ο μαγνήτης σε ράβδος βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στα εργαστήρια γαλβανισμού και βερνικώματος. Συχνά χρησιμοποιείται για το τράβηγμα των εξαρτημάτων από δεξαμενές ή από άλλο χειρότερα ευπρόσιτο σημείο. Για τις δραστηριότητες αυτές, ο μαγνήτης σε ράβδος είναι για τα εργαστήρια γαλβανισμού και βερνικώματος υπέροχος βοηθός. Ο μαγνήτης σε ράβδος είναι εξοπλισμένος με ανισοτροπικό μαγνήτη φερρίτη. Ο μαγνήτης είναι τοποθετημένος σε κινητή άρθρωση, ώστε ο […]

Μαγνήτες διάσωσης

Εύκαμπτος μαγνήτης διάσωσης Ο εύκαμπτος μαγνήτης διάσωσης προορίζεται για τη σύλληψη και ανέλκυση μεταλλικών αντικειμένων από δυσπρόσιτους χώρους ή γωνίες, π.χ. πίσω από τα έπιπλα, σωλήνες κτλ.   Τη ράβδο με το μαγνήτη θα τον κάμπτετεσε διάφορα σχήματα και θα φτάσετε σε δυσπρόσιτα σημεία. Ιδιότητες του μαγνήτη Ο μαγνήτης φέρει αντικείμενα βάρους 900 g. Η μαγνητική κεφαλή έχει […]