Προϊόντα

ΜΕΝΟΥ

Μαγνητικές θήκες

Go to the e-shop

Κλασσικές μαγνητικές θήκες

Η μαγνητική θήκη χρησιμοποιείται στις αποθήκες για την επισήμανση των ραφιών ή στην παραγωγή για την επισήμανση των παραγωγικών διαδικασιών.

μαγνητικές θήκες με πλαίσιο

Η θήκη έχει μαγνητική ταινία γύρω από ολόκληρη την περίμετρο. Προστατεύει τα έγγραφα από τη σκόνη και τους ρύπους.

μαγνητικές θήκες με άνοιγμα

Η θήκη έχει μαγνητική ταινία γύρω από ολόκληρη την περίμετρο. Στο τοποθετημένο χαρτί μπορείτε εύκολα να γράψετε χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση του χαρτιού από τη θήκη.

Λυγισμένη μαγνητικές θήκες

Η θήκη έχει ελεύθερο το άνω άκρο, στο οποίο θα εισάγετε φύλλο χαρτιού και στη συνέχεια στερεώστε τη θήκη σε μεταλλική επιφάνεια.

μαγνητικές θήκες για μη-μαγνητικές επιφάνειες

Η συγκεκριμένη μαγνητική θήκη είναι εντελώς διαφορετική, από αυτήν που μέχρι σήμερα γνωρίζατε. Στο πίσω μέρος έχει αυτοκόλλητο μέσω του οποίου μπορείτε να στερεώσετε τη θήκη σε μη-μαγνητική επιφάνεια.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram