Μαγνητικός κύλινδρος Ο μαγνητικός κύλινδρος χρησιμεύει για το διαχωρισμό των μεταλλικών τμημάτων από χύδην μείγματα (ξύλο, λίθος, άνθρακας, έγχρωμα μέταλλα, μείγματα απορριμμάτων, κλπ). Ο αυτό - καθαρισμού μαγνητικός κύλινδροςεισάγεται στο μεταφορικό ιμάντα, με τον οποίο μεταφέρεται το υλικό για διαχωρισμό. Τα μεταλλικά σωματίδια συγκρατιούνται από το μαγνητικό κύλινδρο και παρασύρονται πέρα από τον άξονα του κυλίνδρου, όπου διαχωρίζονται και τα μέταλλα αυτόβουλα πέφτουν.

Μαγνητικός κύλινδρος Με τη χρήση του μαγνητικού κυλίνδρου αυξάνεται σημαντικά η ποιότητα του επεξεργαζόμενου υλικού. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση εκεί, που είναι απαραίτητη η προστασία της επομένης εγκατάστασης από την καταστροφή των μεταλλικών σωματιδίων.  Κατά του ψηλότερου στρώματος του μεταφερόμενου υλικού, συνιστούμε τη χρήση και σε συνδυασμό με μαγνήτη πάνω από τον μεταφορέα , που παρέχει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των μετάλλων από το πάνω στρώμα του διαχωριζόμενου υλικού.

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

Κινούμενη σχεδίαση λειτουργίας του μαγνητικού κυλίνδρου

Κανονισμός χρησιμοποίησης του μαγνητικού κυλίνδρου

Ο μαγνητικός κύλινδρος  είναι εφοδιασμένος με φερρίτη μαγνήτες. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB. Τις διαστάσεις του μαγνητικού κυλίνδρου είμαστε σε θέση να τις προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις του πελάτη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά την ανακύκλωση των απορριμμάτων (για την απόκτηση των μαγνητικών υλικών από τα μείγματα των απορριμμάτων), στα πριονιστήρια, στα λατομεία, ορυχεία).

Μία χρήσιμη συμβουλή για σας – Ακόμα περισσότερο αποτελεσματικός ο διαχωρισμός των μετάλλων στην μεταφορική ταινία

Umístění magnetické desky a magnetického válce

Κατά το διαχωρισμό μετάλλων από την υψηλότερη στρώση του υλικού στην μεταφορική ταινία, συνιστάται για τη μέγιστη απόδοση διαχωρισμού η χρησιμοποίηση εκτός από τις μαγνητικές πλάκες ή το διαχωριστή πάνω από τον μεταφορέα (1) επίσης και ο μαγνητικός κύλινδρος (2), ο οποίος διαχωρίζει τα μέταλλα από το κάτω μέρος της στρώσης.