Μαγνητικός αποσκληρυντής νερού (διάμετρος 20, 25, 32 mm) Το σκληρό νερό περιέχει μεγάλες ποσότητες αλάτων ασβεστίου ή μαγνησίου, τα οποία με την κρυστάλλωση τους δημιουργούν εναποθέσεις (το λεγόμενο „πουρί“ )στις σωληνώσεις νερού, σε εξαρτήματα και βρύσες. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αυξάνει ταχύτατα με τη θέρμανση του νερού,  όποτε το πουρί εναποτίθεται στα θερμαντικά στοιχεία των λεβήτων, στα πλυντήρια ρούχων, στα πλυντήρια πιάτων και στους ηλεκτρικούς βραστήρες. Η εναπόθεση του πουριού  όχι μόνο μειώνει τη διάρκεια ζωής αυτών των συσκευών, αλλά επίσης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Επιπροσθέτως η αφαίρεση του πουριού  είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή, εφόσον είναι εφικτή.

Πώς λειτουργεί ο μαγνητικός αποσκληρυντής νερού;

Ο μαγνητικός αποσκληρυντής νερού μεταβάλει τις φυσικές ιδιότητες των αλάτων που διέρχονται από το μαγνητικό πεδίο, με απλά λόγια  „μαλακώνει“ το νερό μειώνοντας σημαντικά την εναπόθεση του πουριού. Έτσι „επεξεργασμένο“ το νερό μπορεί ακόμα να διαλύσει τις εναποθέσεις που έχουν ήδη σχηματιστεί.

Η τοποθέτηση του μαγνητικού αποσκληρυντή νερού στον αγωγό

Το προϊόν μας δεν απαιτεί την ηλεκτρική ενέργεια καθώς και τα ανταλλακτικά. Σε σύγκριση με άλλα προϊόντα η αγορά μας διαθέτει ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου, των οποίων το μαγνητικό πεδίο είναι αισθητά ισχυρότερο από τους μαγνήτες φερρίτη. Το περίβλημα πλαστικό είναι εξοπλισμένο με εργονομικά χαρακτηριστικά για την εύκολη εγκατάσταση, χωρίς τη διακοπή του αγωγού, χωρίς εργαλεία!

Η επίδραση του μαγνητικού αποσκληρυντή στην ποιότητα του νερού

Το ποσοστό της μείωσης της σκληρότητας του νερού και η δημιουργία εναπόθεσης εξαρτάται από τον τύπο και την κατάσταση των σωληνώσεων του νερού, τη θερμοκρασία του νερού, το βαθμό σκληρότητας του νερού και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, και η τιμή της δεν μπορεί να εγγυηθεί!

On-line πωλήσεις των μαγνητικών βοηθημάτων

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ E-SHOP

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η συσκευή δεν προορίζεται ούτε εγκρίνεται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού, συνιστάται η εγκατάσταση της για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (στο λέβητα, στον καυστήρα ή στο πλυντήριο).